[TUTORIAL] I Love You – Element 3d

Xin chào mọi người, hôm nay mới mua cái Mic mới nên làm một hướng dẫn after effects đơn giản để Test Mic luôn ^.^. Mình đặt tên ngẫu hứng là ” I Love You ”

[TUTORIAL] I Love You - Element 3d

Ok, Tut này tiếp tục sử dụng plugin Element 3d v2. Các bạn có thể Download Plugin Element 3d v2 Full Crack và các Pack

Demo:

Hướng Dẫn: