[TUTORIAL] Hướng Dẫn Tạo Rasengan Naruto Trong After Effects

Ở bài này, chúng ta sẽ biết một số kĩ thuật căn bản trong After Effects nhưng không thể thiếu được. Chức năng Rotobrush sử dụng để tách nền đơn giản.

[TUTORIAL] Hướng Dẫn Tạo Rasengan Naruto Trong After Effects

Xem thêm: [DOWNLOAD] Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Action Essentials 2 Full

Video Hướng Dẫn: