[TUTORIAL] Hướng Dẫn Fly House Trong After Effects

Đây là một video hướng dẫn căn bản cho việc Matte Painting video trong After Effects, tutorial sử dụng một số Effects có sẵn và plugin Trapcode Shine để tạo nên hiệu ứng mờ ảo cho video.

[TUTORIAL] Hướng Dẫn Fly House Trong After Effects

Xem thêm: [UPDATE] Red Giant Trapcode Suite V13 CE Full Crack Cho After Effects

Demo:

Hướng Dẫn Fly House Trong After Effects:

Tags:

Để Lại Comment

Hãy là người comment đầu!

Thông báo của
avatar