[TUTORIAL] Hướng Dẫn Camera Projection Trong After Effect

Camera Projection là một kỹ thuật rất hay trong việc biến hình ảnh 2D thành 3D trong một video đang chuyển động.

Hiệu ứng này được áp dụng rất nhiều trong việc xóa vật thể trong video.

Kỹ thuật đơn giản, chỉ cần hỗ trợ của lớp Lights.

[TUTORIAL] Hướng Dẫn Camera Projection

Kỹ thuật này thường được dùng trong những phàn mềm 3D, tuy nhiên, trong những video đơn giản – các bạn hoàn toàn có thể sử dụng After Effect