[TUTORIAL] Hướng Dẫn Biến Đổi Khuôn Mặt Trong After Effects

Biến Đổi Khuôn Mặt Trong After Effects” – đây là một hiệu ứng cực hay cho After Effects.

Hiệu ứng này thường áp dụng trong những Video tiếp diễn từ Quá Khứ – Hiện Tại làm cho video thêm sinh động và chuyển động cực kỳ mượt mà.

Hiệu ứng này sử dụng một Plugin duy nhất đó là: [Re Vision Effects] REflex V4 Full Crack Cho After Effects

[TUTORIAL] Hướng Dẫn Biến Đổi Khuôn Mặt Trong After Effects

Video Hướng Dẫn: