[TUTORIAL] 3D + Trackmatte Trong After Effects

Trackmatte là một công cụ rất hay trong After Effects , chức năng chính của nó là “mặt nạ layer”.

Xem thêm: [DOWNLOAD] Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Action Essentials 2 Full

Sau đây là một video tutorial về kĩ thuật Trackmatte kết hợp với Tracking Camera tạo ra một hiệu ứng nhà nứt nẻ khá hoàn hảo bằng After Effects.

[TUTORIAL] 3D + Trackmatte Trong After Effects

Video Hướng Dẫn: