[DEMO] Invisible Effects – Kĩ Xảo Tàn Hình

Capture

[DEMO] Invisible Effects – Kĩ Xảo Tàn Hình kĩ xảo rất hay sử dụng kỹ thuật Track Matte kết hợp các Effect có sẵn trong Adobe After Effect  và Pluign Red Giant..

Hiệu ứng này có thể áp dụng như là một phép thuật, biến hình, ẩn hình rất thú vị

Mời các bạn xem

Video Demo: