[DOWNLOAD] MotionVFX mSplatter – Bộ Hiệu Ứng Máu, Sơn, Mực

0

MotionVFX mSplatter là bộ Video Background hỗ trợ làm phim đến từ MotionVFX. MotionVFX mSplatter bao gồm hơn 100 organic pre-keyed QuickTime-based splatter elements for any compositing software và đang được bán với giá gần 100$.

Do bộ download lên tới 16Gb và download 1 lúc 16Gb là cả một vấn đề, chưa kể đến là nếu mạng bạn nào chậm, down nguyên đêm đến 99% mà gãy link cái thì chết :). Nên mình đã chia bộ down ra làm 6 phần cho các bạn thuận tiện hơn.

Bộ Download Gồm:

  1. Blood – Thư Viện Máu
  2. Drip – Sơn, Máu Chảy Xuống
  3. Ink – Thư Viện Mực
  4. mSplatter_Previews – Dùng Để Preview
  5. Smude – Viết Đen, Vết Dơ
  6. Splatter – Sự Rơi

Một Số Hình Ảnh: 

[DOWNLOAD] MotionVFX mSplatter - Bộ Hiệu Ứng Máu, Sơn, Mực

[DOWNLOAD] MotionVFX mSplatter - Bộ Hiệu Ứng Máu, Sơn, Mực

[DOWNLOAD] MotionVFX mSplatter - Bộ Hiệu Ứng Máu, Sơn, Mực

Video Giới Thiệu:

DOWNLOAD