[DOWNLOAD] MotionVFX mBlast – Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Khủng

0

MotionVFX mBlast là bộ Video Background hỗ trợ làm phim đến từ MotionVFX. MotionVFX mBlast bao gồm các hiệu ứng kĩ xảo khói lửa cực khủng cho làm phim gồm 2 chất lượng là 2K và 4k.

mBlast 2k đang được MotionVFX bán với giá là 69$ bao gồm 79 organic Pre-Keyed composing explosion elements và có thể hoạt động trên mọi phần mềm làm kĩ xảo video nào.

Nếu như bộ mBlast này kết hợp với bộ Action Essentials 2 và Triune Digital: Fire Assets thì quá tuyệt vời. Toàn bộ kĩ xảo khói lửa phim hành động đã nằm trong tay bạn

Bộ Download Gồm:

  1. Fireball Explosions
  2. Fast Fire Explosion
  3. Side Fire Bursts
  4. Burning Flames
  5. Dust Elements
  6. Gun Powder Charges
  7. Dirt Charges
  8. Water Charges
  9. Smoke Charges
  10. Muzzle Flash

Một Số Hình Ảnh:

[DOWNLOAD] MotionVFX mBlast - Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Khủng

[DOWNLOAD] MotionVFX mBlast - Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Khủng

[DOWNLOAD] MotionVFX mBlast - Bộ Hiệu Ứng Khói Lửa Khủng

Video Giới Thiệu Từ MotionVFX:

DOWNLOAD