[DOWNLOAD] Film Burn Transition Full

2

[DOWNLOAD] Film Burn Transition Full

Đây là bộ VIDEO BACKGROUND mà mình đã tổng hợp lại được mang tên Film Burn Transition (hiệu ứng chuyển cảnh video bằng ánh sáng).

Bộ Download bao gồm những Video hiệu ứng ánh sáng chuyển cảnh đẹp mắt cho Video.

Các bạn có thể thấy rất nhiều MV Ca Nhạc hoặc Intro áp dụng cách chuyển cảnh đẹp mắt này.

Video Giới Thiệu Và Demo:

Bộ Film Burn Transition này bao gồm 35 Video Hiệu Ứng Light chuyển cảnh

DOWNLOAD

Full Google Drive