[DOWNLOAD] Kho Hiệu Ứng Âm Thanh Intro Sinematic

4

Hiệu Ứng Âm Thanh Intro Sinematic là một bộ sưu tập hiệu ứng âm thanh miễn phí, chuyên biệt để làm nhạc Intro, Trailer công nghệ từ nhà sản xuất SoundMorph.

[DOWNLOAD] Kho Hiệu Ứng Âm Thanh Intro Sinematic

Đây là thư viện các hiệu ứng âm thanh điện tử, dùng cho các sản phẩm hành động, viễn tưởng, khoa học, công nghệ hoặc làm intro, outro vô cùng tuyệt vời. Đây là một sản phẩm hợp sức sáng tạo giữa SoundMorph, Real Cardinal(BioWare, Comaduster) and Frederic Devanlay (Future Weapons, Solar Sky)

Xem thêm:

Thông Tin Bộ Hiệu Ứng Âm Thanh Intro Sinematic:

 • Bao gồm 714 file, trong đó có hơn 500 file nhạc hiệu ứng
 • Định dạng file Wav chất lượng cao
 • Tần số 24bit/96khz
 • List Folders Nhạc Gồm:
   Stutter Risers
  – Sub Sonic Bass
  – Mega Horns
  – Hits and Impacts
  – Stingers
  – Risers
  – Simple Design
  – Statics
  – Whoosh Bys
  – Raw Source Recordings
  – Battery 4 Kits

Video Giới Thiệu:

Home: https://www.soundmorph.com/index.php?page=soundpacks&spack=sinematic

DOWNLOAD

Full Google Drive