[DOWNLOAD] Kho Audio Hiệu Ứng Tiếng Động, Nhạc Nền

0

Kho Audio Hiệu Ứng Tiếng Động ! Một bộ phim, hay đơn thuần một video thành công, không những cần kĩ xảo tốt, cần hình ảnh đẹp mà cần phải có sự góp mặt của âm thanh nữa. Một bộ phim dù kĩ xảo đẹp, hình ảnh tốt mà không có âm thanh thì cũng không thể thu hút người xem được!.

[DOWNLOAD] Kho Audio Hiệu Ứng Tiếng Động, Nhạc Nền

Dưới đây là một trong những bộ âm thanh audio cho làm phim , tạo hiệu ứng tiếng động, nhạc nền rất được hay dùng cho làm phim. Bộ audio đã được nén 2 lần với dung lượng là 8gb. Mời anh em download 🙂

DOWNLOAD