[DOWNLOAD] Project Chúc Mừng Sinh Nhật After Effects

Đây là một Project Chúc Mừng Sinh Nhật khá hay dành cho After Effects, nhưng có một điều đáng tiếc là chỉ có độ dài 10s nên Projects này sẽ thích hợp để làm một intro trong cả một Video chúc mừng sinh nhật nào đó.

[DOWNLOAD] Project Chúc Mừng Sinh Nhật After Effects

Mô Tả Về Project Chúc Mừng Sinh Nhật:

  • Thích hợp cho phiên bản Adobe After Effects CS5 trở lên
  • Độ phân giải: Full HD 1920×1080
  • Số khung hình/giây: 25
  • Độ dài: 10s
  • Không cần Plugin ngoài không cần thiết
  • Sử dụng bảng Effects Control điều chỉnh tuổi dễ dàng từ 1-100
  • Dễ dàng thay đổi tên

Video Demo:

DOWNLOAD