[VIDEO COPILOT] Saber Cho After Effects

Saber là một plugin hoàn toàn mới đến từ Video Copilot, plugin mới được tung ra trong tháng 3 này đã tạo một sức hút lớn đối với những tín đồ plugin Video Copilot. Một điều tuyệt vời nữa, plugin này miễn phí 100%.

[VIDEO COPILOT] Saber Cho After Effects

Vậy, plugin để làm gì?

Theo mô tả từ Video Copilot, plugin này chuyên dùng để tạo các kỹ xảo như: Energy Beams, Lightsabers, Lasers, Portals, Neon Lights, Electric, Haze một cách dễ dàng.

Plugin này cho phép làm việc trong môi trường 3D (trong Plugin Element 3D) để tạo ra rất nhiều kỹ xảo đẹp mắt và dễ dàng mà trước đây cần rất nhiều thời gian.

Xem thêm: [VIDEO COPILOT] Element 3D v2 Full Crack Win + Mac

Các Tính Năng Của Plugin Saber:

  • Create High quality energy & lights beams
  • Realistic Glow falloff
  • Advanced Core Settings
  • Built-in Distortion
  • 50 Presets
  • Dynamic Text and Mask Outlines
  • Stackable FX with Add mode

Một Vài Hình Ảnh:

[VIDEO COPILOT] Saber Cho After Effects

[VIDEO COPILOT] Saber Cho After Effects

[VIDEO COPILOT] Saber Cho After Effects

Video Trailer:

DOWNLOAD