[Re Vision Effects] REflex V4 Full Crack Cho After Effects

REflex V4 là một trong những Plugin rất hay đến từ nhà sản xuất Re Vison Effects. Re Vision Effects được biết đến với Plugin rất nổi tiếng là Twixtor – một plugin tạo hiệu ứng kĩ xảo nhanh chậm trong video.

Xem thêm: [Re Vision Effects] Twixtor Pro 6.0 Cho Adobe After Effects Full Crack

[Re Vision Effects] REflex V4 Full Crack Cho After Effects

Plugin này có chức năng rất đơn giản đó là Biến Đổi Hình và Bóp Méo Hình. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nếu biết áp dụng, sẽ tạo ra những hiệu ứng cực kỳ tốt!

Feature REflex V4:

  • Warping is directed through the host program’s roto tools (splines and polylines), not through a grid of mesh points!
  • Geometries need not be closed shapes
  • Smooth non-polygonal warping
  • Interactive warping: view the warp as you drag the control shapes
  • Option to match vertices of corresponding geometries for fine control
  • 8 and 16 bits per channel support. Floating point supported in AE 70 or later (Professional Edition), Shake and Fusion.
  • Anti-aliasing subsampling
  • MipMap filtering

DOWNLOAD

Win+Mac: Full Google Drive