[AESCRIPT] BAO Mask Brush Full Cho Adobe After Effects

BAO Mask Brush là một Plugin đang được bán với giá $79.99 trên AESCRIPT. Chức năng của BAO Mask Brush đơn giản là chuyển một đối tượng hình Shape hay Brush về dạng 3d dựa theo Mask (mặt nạ). Plugin này sẽ thích hợp với những video ngắn giới thiệu về sản phẩm hoặc làm một phim hoạt hình đơn giản bằng Adobe After Effects.

[AESCRIPT] BAO Mask Brush Full Cho Adobe After Effects

Ở phiên bản 1.8, plugin có thêm chức năng Motion Blur và chuyển qua lại giữa đối tượng 2D và 3D .

BAO Mask Brush bao gồm 2 Plugin :

  • Mask Brush: align brushes along a maskPath and create dynamic paint strokes and amazing shapes
  • Mask Brush Fill: fill a maskPath with brushes and create stunning dynamic patterns

Một Vài Hình Ảnh:

[AESCRIPT] BAO Mask Brush Full Cho Adobe After Effects

[AESCRIPT] BAO Mask Brush Full Cho Adobe After Effects

[AESCRIPT] BAO Mask Brush Full Cho Adobe After Effects

Video Giới Thiệu Từ Aescript:

DOWNLOAD